förkastlig

förkastlig
• orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig
• ovärdig, föraktlig, förkastlig, skändlig, skamlig, tarvlig
• föraktlig, vanhedrande, skamlig, neslig, förkastlig, avskyvärd, ärelös

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • förkastlig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • föraktlig — • föraktlig, vanhedrande, skamlig, neslig, förkastlig, avskyvärd, ärelös • ovärdig, föraktlig, förkastlig, skändlig, skamlig, tarvlig …   Svensk synonymlexikon

  • skamlig — • skandalös, skamlig, anstötlig, skandalomsusad, upprörande • ovärdig, föraktlig, förkastlig, skändlig, skamlig, tarvlig • skamlös, oblyg, skamlig, hutlös, fräck, oförskämd, ogenerad, oanständig • föraktlig, vanhedrande, skamlig, neslig,… …   Svensk synonymlexikon

  • ärelös — • föraktlig, vanhedrande, skamlig, neslig, förkastlig, avskyvärd, ärelös …   Svensk synonymlexikon

  • avskyvärd — • djävlig, elak, förfärlig, upprörande, infam, avskyvärd • föraktlig, vanhedrande, skamlig, neslig, förkastlig, avskyvärd, ärelös • motbjudande • gräslig, förfärlig, hemsk, ryslig, förskräcklig, fasansfull, fasaväckande, fasansvärd, rysansvärd,… …   Svensk synonymlexikon

  • falsk — • lögnaktig, osann, osannfärdig, opålitlig, bedräglig, falsk, förljugen • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • falsk, osann, oriktig, ogrundad, vilseledande • konstlad, onaturlig, tillgjord, falsk • förrädisk, falsk,… …   Svensk synonymlexikon

  • felaktig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig,… …   Svensk synonymlexikon

  • neslig — • lågsint, nedrig, tarvlig, lågsinnad, gemen, futtig, neslig, elak, usel • snöplig, snopen, försmädlig, neslig, ömklig, bedrövlig, skamlig, skymflig • föraktlig, vanhedrande, skamlig, neslig, förkastlig, avskyvärd, ärelös …   Svensk synonymlexikon

  • obefogad — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad,… …   Svensk synonymlexikon

  • orätt — • orättvisa, orätt, oförrätt, vrånghet • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”